RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
Öğretmenlik Stajları Hakkında Duyuru
07 Nisan 2020 Salı

Covid-19 salgını dolayısıyla Yükseköğretim Kurumlarında 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Bahar Döneminde eğitime ara verilmiş olup mümkün olan derslerin uzaktan öğretim yoluyla yürütülebileceği, uzaktan öğretimle verilemeyen derslerin de yaz öğretiminde telafi edileceğine karar verilmişti. Ancak öğretmenlik programlarında yer alan Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması gibi derslerin yanında Özel Eğitim Öğretmenliği ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programlarında yer alan bazı derslerin, ilk ve orta dereceli okullarda yapılması gereken uygulamaları gerçek sınıf ortamında eğitim öğretim gerçekleştirilememesinden dolayı bugüne kadar yapılamamaktaydı. Yükseköğretim Yürütme Kurulu 06.04.2020 tarihinde toplantısında; yükseköğretim kurumlarında bahar dönemi başladıktan sonra örgün eğitime ara verilmesinden ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda da örgün öğretime ara verilmesinden dolayı öğretmenlik programlarında/pedagojik formasyon programlarında okuyan öğrencilerin, yaklaşık 5-6 hafta arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda uygulama çalışmalarına katıldıkları düşünülerek;
"2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla," uygulamalarla ilgili bu sürenin yeterli olarak kabul edilebileceği; uzaktan öğretim yoluyla verilecek teorik ders saatlerinde öğretim elemanlarının ilgili dersin dönemlik ders planında yer alan konuları senkron ya da asenkron şekilde işleyebilecekleri, yükseköğretim kurumlarının öğretmenlik uygulama dosyasını ders, ödev vb etkinlikler ile tamamlanmasını sağlayabilecekleri dikkate alınarak MEBBİS üzerinden girilecek dönemlik değerlendirme sonuçlarının görevli öğretmenlerle birlikte öğretim elemanları tarafından bu hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi uygun görülmüş ve uygulamanın buna göre yürütülmesine karar verilmiştir. 
Bu nedenle Üniversitemizdeki diğer teorik ve uygulamalı derslerin uzaktan öğretimiyle ilgili süreçlerin Eğitim ve İlahiyat Fakültelerimizdeki söz konusu öğretmenlik programı dersleri için de aynen işletilmesine karar verilmiştir.
 

REKTÖRLÜK

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )