RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
Koronavirüs (COVİD-19) Bilgilendirme Notu: 3
18 Mart 2020 Çarşamba

Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitemize farklı tarihlerde gönderilen yazılarda akademik ve idari personelimizin idari izinli sayılma konusu ele alınmıştır. Bazı personel ve yöneticilerimizde yazılar arasında bir çelişki olduğu veya birbirini ortadan kaldırdığı gibi bir anlayış oluşması üzerine kimlerin idari izinli sayılacağı ve idari izinli sayılma ile ilgili sürecin nasıl işleyeceği konusunda aşağıdaki açıklamaları yapma zarureti ortaya çıkmıştır.

  1. Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari Personelden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü, Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar,
  2. Hamileler, yasal süt izni kullananlar ve engelli çalışanlar,
  3. Üniversitemiz üst yöneticileri de dahil olmak üzere kanser, organ nakli gibi ciddi sağlık sorunu olanlar ile bağışıklık sorunu olanlar, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet hastaları, kalp damar hastaları,

bir dilekçe ve ekinde durumlarını belirten sağlık raporu ile birlikte birimlerine müracaat etmeleri durumunda 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılacaktır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından gönderilen yazılarda bizzat belirtilmeyen hastalıklar dışında kronik hastalıkları olan akademik ve idari personelimizin idari izinli sayılıp sayılmayacağına Rektörlüğümüz tarafından oluşturulmuş olan komisyon tarafından karar verilecektir.

RTEÜ BASIN

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )