RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
Koronavirüs (COVİD-19) Bilgilendirme Notu: 1
14 Mart 2020 Cumartesi

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN başkanlığında Koronavirüs (Covid-19) Hastalığına karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda alınan karar gereğince Üniversitemizde eğitime 16 Mart 2020 tarihinden sonra 3 hafta süreyle ara verilmiştir.

Bu karar tedbir amaçlı olup, kararın amacına ulaşması için sürecin Üniversitemizde “sükunetli ve dikkatli” bir şekilde sürdürülmesi, münferit söylem ve uygulamalara ye verilmemesi gerekmektedir. Devletimizin aldığı ve alacağı tedbirlere ilişkin tamimlere uyulması önemlidir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 13.03.2020 tarihli toplantısında Koronavirüs Pandemisi sürecini görüşmüş ve sürecin daha dinamik ve sorunsuz yürütülebilmesi için bir takım kararlar almıştır. Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından alınmış olan kararlar çerçevesinde Üniversitemiz yönetiminde konular görüşülmüş, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizi ilgilendiren aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 1. Üniversitemiz bünyesinde konu ile ilgili gelişmeleri takip ederek ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak ve süreçleri etkin ve dinamik bir şekilde yürütülebilmek için Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan YILMAZ başkanlığında bir komisyonun kurulmasına,
 2. Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) kadrolarının bulunduğu birime bilgi vermeleri durumunda 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına; okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personele talepleri halinde yıllık izin verilmesine, yıllık izni olmayanlara ise mazeret izni verilmesine,
 3. Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelin, önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere, tüm yurtdışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine; zorunlu ve ivedi durumlarda yurtdışına çıkış taleplerinin Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,
 4. Üniversitemizin eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları vb. çeşitli kapsamdaki bütün yurtdışı faaliyetlerinin, önceden planlanmış olanlar dahil, ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,
 5. Örgün eğitim programlarımıza devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri gibi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj, intörlük ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmesine,
 6. Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerindeki uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrencilerin eğitimlerine ara verilmesine,
 7. Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilmekte olan kurs ve programların ertelenmesine,
 8. Üniversitemiz bünyesinde uzaktan öğretimle ilgili usul ve esaslara göre açılmış, halihazırda uzaktan eğitimle yürütülmekte olan, İş Sağlığı ve Güvenliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı gibi programların, uygulamalı ve yüz yüze eğitimleri hariç olmak üzere, eğitimlerine devam etmesine,
 9. Yurtdışından dönen veya dönecek olan akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin, yabancı uyruklu olanlar dahil, “Sağlık Bakanlığının 14 gün evden çıkmamalı” uyarısı doğrultusunda, izinli sayılmalarına ve bu süre içerisinde her türlü sosyal temastan kaçınarak evlerinde kalmalarına,
 10. Mevlana veya Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurtdışında olup da Koronavirüs dolayısıyla yurda dönen öğrencilerimizin ders intibakları konusunda mağduriyet yaşamamaları için bütün birimlerimiz tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına,
 11. Tıp Fakültemizdeki intörnlerin gerektiğinde, gönüllü olarak talep etmeleri ve Üniversitemiz tarafından uygun görülmesi halinde sağlık hizmeti sunumunda görev alabilmesine,
 12. Üniversitemiz birimleri tarafından 06 Nisan 2020 tarihine kadar planlanmış olan “Üniversitemizin 14. Kuruluş Yılı Etkinliği” de dahil olmak üzere her türlü konferans, sempozyum, panel, sergi, çalıştay ve kongre gibi bilimsel ve sosyal etkinliklerin iptal edilmesine,
 13. Tatil edilen üç haftalık sürenin nasıl telafi edileceği ile vizelerin ne zaman yapılacağı gibi konulara önümüzdeki süreçte Yükseköğretim Kurulu ile koordineli bir şekilde karar verilmesine,
 14. Üniversitemizde koronavirüs hastalığına yönelik süreçte Yükseköğretim Kurulu’nun koordinasyonunda devletimizin konuya ilişkin almış ve alacak olduğu kararlar çerçevesinde hareket edilmesine,

 

karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak Koronavirüs (covid-19) Hastalığı sürecinde, şeffaflığa ve doğru bilgilendirmeye verdiğimiz önem dolayısıyla, Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonunda akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize duyurulması gereken gelişmelerle ilgili gerekli bilgilendirmeleri anında yapmaya devam edeceğiz…

RTEÜ BASIN

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )