RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
Rektörümüz Ahlakın Aktüel Değeri Sempozyumunda Bildiri Sundu
22 Kasım 2019 Cuma - Görüntülenme: 3600

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen, “Ahlakın Aktüel Değeri” sempozyumunda Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, “İslam’da Ahlakın Şartı Kaç?” konulu bildiri sundu.

Rektörümüz konuşmasına, modern çağda hem İslâm dünyasında hem de Batı dünyasında en önemli sorununun ahlaki sorunlar olduğuna dikkat çekerek başladı.

Küresel ölçekteki ahlaki sorunların temelinde kültürel ahlaki sorunlar, kültürel ahlaki sorunların temelinde de kişisel ahlaki sorunlar olduğunu belirten Rektörümüz, bu durumun temel ahlaki erdemlerin belirlenerek kolayca kavranabilir, karakter haline dönüştürülebilir bir şekilde ortaya konmasını zorunlu hale getirdiğini ifade etti.

Rektörümüz, temel erdemleri sistematik bir şekilde belirlemenin faydaları olmasına rağmen İslâm’ın ahlâk esaslarının, kolayca bellenebilecek ve her zaman hatırda tutulup her tikel olay karşısında vicdani yargıda ölçüt oluşturabilecek ve hatta kişiye o yönde sarsılmaz alışkanlıklar kazandırabilecek sadelik, netlik ve belirginlik içinde ortaya konmadığını söyleyerek, “İslam’da imanın şartları ile İslam’ın şartlarının son derece sade, sistematik ve belirgin bir şekilde ortaya konmuş olmasına rağmen İslam ahlakında temel erdemler konusunda belirsizlik vardır. İslam’a göre Müslüman bir bireyin sahip olması gereken temel veya tali erdemlerin neler olduğu net bir şekilde tespit edilerek ortaya konmuş değildir. Bu durum, İslam düşünürlerinin bireysel erdemler konusunda, şu veya bu sebepten dolayı, bu tür bir belirginleştirme, sadeleştirme ve sistemleştirme yoluna gitmemiş olmalarından kaynaklanmaktadır.” dedi.

İslam ahlakında temel erdemlerin neler olduğunu veya olması gerektiğini belirtmeden önce İslam ahlak tarihinde erdemler konusuna nasıl yaklaşılmış olduğunu, İslam dünyasında ortaya çıkmış farklı ahlak anlayışlarından hareketle kısaca anlatan Rektörümüz, İslam ahlakının “temel” veya “asli” erdemleri olarak kabul edilebilecek dört temel erdemi, adalet, muavenet, iffet ve merhamet olarak sıraladı.

Rektörümüz sunumunu, adalet, muavenet, iffet ve merhamet kavramlarını açıklayarak tamamladı.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )