RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
2019 Yılı Dikey Geçiş (DGS) Sınavı İle Yerleşenlerin Kayıt İşlemleri
05 Eylül 2019 Perşembe
  Kayıt Tarihleri ve Yeri      

Elektronik kayıt (E-kayıt)        : 9 - 11  Eylül 2019

Kayıt Tarihi (Şahsen Başvuru): 9 - 13  Eylül 2019
Kayıt yeri adresi                        : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü

                                                      Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 Fener Mahallesi Zihni Derin Yerleşkesi 53100 RİZE

 

Elektronik Kayıt öğrencilerin e-devlet üzerinden yükseköğretim kurumlarına kayıt yapmaları için kullanılan bir kayıt sistemidir. Elektronik kayıt kesin kayıttır. Bu kayıt yoluyla üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin üniversitemize gelerek kayıt yapmalarına gerek yoktur ancak aşağıdaki evrakları 16 Eylül 2019 Pazartesi tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

1-Meslek Yüksekokulu Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi (Aslı görülmek üzere )

2-Önlisans Not Döküm Belgesi ( Aslı veya Onaylı )

3-Önlisans Ders İçerikleri

 

Elektronik kayıt (E-kayıt)   yapamayacak programlar    

TURGUT KIRAN DENIZCILIK FAKÜLTESI

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Spor Yöneticiliği

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Hemşirelik

 

Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) :

1.Örgün öğretim (Gündüz I. Öğretim) öğrencileri katkı payı (harç) ödemeden kayıtlarını yapabileceklerdir.

2.Öğrenim ücretleri ikinci öğretim programları için zorunlu olup,  9 – 13 Eylül 2019 tarihleri arasında   Üniversitemizdeki Ziraat Bankası  Şubesi 55872555-5008 nolu hesaba TC Kimlik Numarası   ile ödeyeceklerdir.  Banka dekontunun bir nüshası kayıt sırasında teslim edilecektir.

Öğrenim ücretleri miktarları için tıklayınız.
 

Kesin Kayıt Belgeleri

Aşağıda belirtilen kesin kayıt belgelerini kayıt esnasında sorun yaşanmaması için kayda gelmeden önce tamamlayınız. Belgelerin eksik olması durumunda kayıt işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

1.

2019 DGS İnternet Çıktısı

2.

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslı görülmek şartı ile)

3.

2 Adet Fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, önden çekilmiş)

4.

Öğrenci Katkı payını/öğrenim ücretini yatırdığına dair banka makbuzu

 

4.1.

Öğrenci Katkı Payından Muaf Olanlar Resmi Belge İbraz Edeceklerdir.

 (Şehit-Gazi Çocukları, vb. ile diğerleri)

5.

Sağlık Kurulu Raporu

Aşağıda yazılı programlara kayıt yaptıracaklardan herhangi bir sağlık sorunu olmadığına ilişkin rapor istenecektir, diğer programlara kayıt yaptıracaklardan sağlık raporu istenmeyecektir.

5.1. Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi (Gemi Adamı Olur Belgesi)

5.2. Sağlık Yüksekokulu  (Tam teşekküllü hastaneden )

5.3. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Hastanelerden) “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim görmesinde sağlık açısından sakınca yoktur.’’ ibaresi yazılı heyet raporu)

6.

Engelliler İçin Sağlık Raporu

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için

7.

 Meslek Yüksekokulu Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi (Aslı görülmek üzere )

8.

Önlisans Not Döküm Belgesi ( Aslı veya Onaylı )

9.

Önlisans Ders İçerikleri

 

Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi

  Beden Yeterlilik Sınavı : 13 Eylül 2019 / Saat:09:30

  Mülakat Sınavı              :  13 Eylül 2019 /  Saat:13:30  

  Sınav Yerleri                  :  Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi

 

AÇIKLAMA:     “YÖK’ün DGS-2019 Kayıt Duyurusu”

2019 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2019 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 31/07/2019 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

 

 

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )