RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
Sürekli İşçi Alımı (Temizlik-Güvenlik Görevlisi) Sözlü Sınavı Kazanan Asıl ve Yedek Adayların Listesi ile Adaylardan İstenilen Belgeler
16 Temmuz 2019 Salı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi merkez ve bağlı birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ–KUR üzerinden 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında ilan edilen 28 (yirmi sekiz) adet Temizlik Görevlisi (Normal), 2 (iki) adet Temizlik Görevlisi (Engelli), 5 (beş) adet Güvenlik Görevlisi (Normal) statüsünde “sürekli işçi” ilanına başvuranların 04 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen noter kura çekilişinde belirlenen adayların 11-12 ve 16 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sözlü sınav değerlendirme sonuçları ile adaylardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
 
Asıl listede bulunan adayların, istenilen belgeleri 26 Temmuz 2019 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekmektedir.
 
Adayların atama işlemleri, Kurumumuza ibraz etmiş oldukları belgelerin ilanda belirtilen şartlar yönünden uygunluğunun tespit edilmesi ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucuna göre yapılacak olup gerektiğinde ilgililerle irtibata geçilecektir.
 
Herhangi bir nedenle Başarılı/Asıl adaylardan atama yapılamaması halinde Başarılı/Yedek adaylarla irtibata geçilecektir.
 
İlgililere duyurulur.
 
Temizlik Görevlisi (Normal) Statüsünde Sürekli İşçi Alım İlanına Başvuranların Sözlü Sınav Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız. 


Temizlik Görevlisi (Engelli) Statüsünde Sürekli İşçi Alım İlanına Başvuranların Sözlü Sınav Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız. 


Güvenlik Görevlisi (Normal) Statüsünde Sürekli İşçi Alım İlanına Başvuranların Sözlü Sınav Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız. 
 
İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru/Atama Formu tıklayınız.
2- Nüfus cüzdanı örneği (aslı idarece görülecektir),
3- Öğrenim belgesi örneği (diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti mutlaka idarece görülecektir),
4- Adli sicil kaydı (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir)
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
6- Emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı alıp almadığına ilişkin SGK’dan alınacak belge,
7- 2 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna eklenecektir),
8- Temizlik Görevlisi (Normal) ve Güvenlik Görevlisi (Normal) statüsünde başvuru yapanların çalışabileceğine ilişkin sağlık raporu,
9- Güvenlik görevlisi (normal) statüsünde istihdam edileceklerin 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olduğu ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olduğunu gösterir belge,
10- Temizlik Görevlisi (Engelli) statüsünde istihdam edileceklerin ilgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından almış oldukları, doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu engelliler için sağlık kurulu raporu ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 

 

 

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )