RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
2019 - 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş (Basari Durumuna Göre) Başvuruları
12 Temmuz 2019 Cuma

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  ve  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Senato Esasları Yönergesi hükümlerine  uygun olarak 2019-2020   Eğitim-Öğretim Yılı  Güz Yarıyılında yatay    geçiş      yoluyla     öğrenci    kabul    edilecektir. Öğrencilerde aranacak nitelikler,  yatay geçiş başvuru ve değerlendirme takvimi,  kontenjanlar,   gerekli  belgeler   ve  diğer  hususlar  aşağıda belirtilmiştir.    

 

1- YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
16-26 Temmuz 2019 Yatay Geçiş Başvuruları
29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 Başvuruların İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi
7.Ağu.19 Sonuçların İlan Edilmesi
26-28 Ağustos 2019 Kesin Kayıtların ve Ders Yazılımlarının Yapılması
04-06 Eylül 2019 Yedek Listeden Yerleşenlerin Kayıtlarının Yapılması

 

2- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş  Senato Esasları için  tıklayınız.

 

3-Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri

 

1

Üniversitemizin tüm Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının Yatay geçiş başvuruları 16-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

2

Başvuru Formu ve formda istenilen gerekli belgeler tamamlanmış olarak, ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine posta veya kargo yoluyla gönderilecek ya da şahsen teslim edilecektir. Posta veya kargo ile yapılan başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Birimlerin adresleri için tıklayınız.

   

   Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

1-  Yurt içindeki üniversitelerden Kurumlar Arası ve Kurum İçi yatay geçiş başvurusu yapacak adaylar için;
1 Başvuru formu (Doldurulup, çıktısı alınıp diğer belgeler eklenecektir)  Form için tıklayınız.
2 Not Döküm Belgesi (Transkript) : Öğrencinin almış olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge (Tıp Fakültesine yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin transkriptlerinde Genel Akademik Not Ortalamalarının (GANO) 100 lük sistemdeki karşılığı belirtilmelidir.)
3 ÖSYS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı
4 Ders içerikleri (onaylı)
5 Disiplin ceza durum belgesi
6 Akademik ortalamaya göre sınıfında %10’a girildiğine ilişkin belge (varsa)
7 Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görenlerin öğrenim gördüklerine dair belge

 

2- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunan bölümlere başvuracak adaylar için, Yatay Geçiş Senato Esaslarının 5. maddesinin 3. fıkrasındaki şartları sağlayamayanlara 16 Eylül 2019 tarihinde Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

 

 

NOT : -Belgelerin onaylanmış şekli kesinlikle ıslak imzalı ve mühürlü olacaktır.

            -Koşulları sağlamayanların veya eksik belge ile başvuranların  başvuruları   değerlendirmeye alınmayacaktır.

            -Başvuru evrakları sonradan talep edilmesi halinde iade edilmeyecektir.

 

3- 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz  Yarıyılı Önlisans-Lisans Programları Kontenjanları İçin Tıklayınız.

 

4- Sonuçların İlanı

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi http://erdogan.edu.tr/ ve http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/  web adresimizden 7 Ağustos 2019 tarihinde ilan edilecektir. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen yedek listedeki sıraya göre kayıtlar yapılacaktır.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )