RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
2828 Sayılı Kanun Kapsamında Üniversitemize Atanmaya Hak Kazanan Adayların Dikkatine!
04 Ocak 2019 Cuma

2828 sayılı kanun kapsamında Üniversitemize atanmaya hak kazanan adayların aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 21 Ocak 2019 günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla müracat etmeleri gerekmekedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1-Atama başvuru formunun doldurulması,

2-Mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği,

3-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Askerliğini er/erbaş olarak yapmış ya da tecilli durumda olan adayların askerlik şubelerinden ya da www.turkiye.gov.tr adresinden belge alması ya da terhis belgesi getirmesi, askerliğini yedek subay olarak yapmış olanların terhis belgesi getirmesi.)

4-İki (2) adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personel Kıyafetine Dair Yönetmelik’in 10. maddesi uyarınca bu yönetmelikteki esaslara uygun olmalı ve fotoğraflardan 1 (bir) tanesi Atama Başvuru Formuna yapıştırılmalı.)

5-Nüfus cüzdanının fotokopisi,

6-Mal bildirim formunun doldurularak imzalanması (Arkalı-önlü doldurulacak, sicil no kısmı boş bırakılacak.)

7-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesinin doldurularak imzalanması,

8-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu'nun eksiksiz ve bilgisayar ortamında, eksiksiz ve 2 suret olarak ve her birine fotoğraf yapıştırılarak doldurulması,

9-Daha önce sigortalı olarak çalışılmışsa çalışma sürelerini gösteren belge (SGK'dan yada www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilebilir.),
10-2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa göre Yerleştirme Sonuç Belgesi 

Not: 1-Herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışırken çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin (istifa, müstafi vb.), son ayrıldıkları kurumdan hizmet belgesi alarak istenilen evraklarla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

       2-Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için 0 464 223 6126 Dahili:16 40

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )