RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri
24 Eylül 2018 Pazartesi

Değerli Öğrencilerimiz,

 

Üniversitemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. 2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Yerleştirmeleri sonucunda Üniversitemize yerleşen öğrencilerin  kayıt işlemleri aşağıda belirtilmiştir. 

 
Kayıt Tarihleri ve Yeri

Kayıt tarihleri      : 21  -  27  Eylül 2018
Kayıt yeri adresi  : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü

                                  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

                                  Fener Mahallesi Zihni Derin Yerleşkesi 53100 RİZE

 

Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) :

1.Örgün öğretim (Gündüz I. Öğretim) öğrencileri katkı payı (harç) ödemeden kayıtlarını yapabileceklerdir.

 

2.Öğrenim ücretleri ikinci öğretim programları için zorunlu olup,  21 – 27 Eylül 2018 tarihleri arasında   Üniversitemizde ki Ziraat Bankası  Şubesi 55872555-5008 nolu hesaba TC Kimlik Numarası   ile ödeyeceklerdir.  Banka dekontunun bir nüshası kayıt sırasında teslim edilecektir.

 

Öğrenim ücretleri miktarları için tıklayınız.
 

Kesin Kayıt Belgeleri

Aşağıda belirtilen kesin kayıt belgelerini kayıt esnasında sorun yaşanmaması için kayda gelmeden önce tamamlayınız. Belgelerin eksik olması durumunda kayıt işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

 

1.

2018 DGS İnternet Çıktısı

2.

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslı görülmek şartı ile)

3.

2 Adet Fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, önden çekilmiş)

4.

Öğrenci Katkı payını/öğrenim ücretini yatırdığına dair banka makbuzu

 

4.1.

Öğrenci Katkı Payından Muaf Olanlar Resmi Belge İbraz Edeceklerdir. (Şehit-Gazi Çocukları, vb. ile diğerleri)

5.

Sağlık Kurulu Raporu

Aşağıda yazılı programlara kayıt yaptıracaklardan herhangi bir sağlık sorunu olmadığına ilişkin rapor istenecektir, diğer programlara kayıt yaptıracaklardan sağlık raporu istenmeyecektir.

5.1. Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi (Gemi Adamı Olur Belgesi)

5.2. Sağlık Yüksekokulu  (Tam teşekküllü hastaneden )

5.3. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Hastanelerden) “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim görmesinde sağlık açısından sakınca yoktur.’’ ibaresi yazılı heyet raporu)

6.

Engelliler İçin Sağlık Raporu

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için

 

7.   Meslek Yüksekokulu Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi ( Aslı görülmek üzere )

8. Önlisans Not Döküm Belgesi ( Aslı veya Onaylı )

9. Önlisans Ders İçerikleri

       

 

NOT:     “YÖK’ün DGS-2018 Kayıt Duyurusu”

               2018 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2018 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 05/09/2018 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

 

Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi

  Beden Yeterlilik Sınavı : 27.09.2018 / Saat:10.00

  Mülakat Sınavı             : 27.09.2018 / Saat:13.30

  Yer: Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )