RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
Tarihçemiz

  

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kuruluş Öyküsü

Rize şehri, üniversite hayaline 2006 yılında kavuşmuş olsa da, bu şehrin üniversite geçmişi 1950’li yıllara dayanmaktadır. Çünkü Rize’de yükseköğretime yönelik ilk adım, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 1950 yılında kurulmuş olan iki yıllık Tekniker Okulunun açılmasıdır. Daha sonra 1975 yılında Rize Eğitim Enstitüsü ve 1976 yılında da yine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak yaygın yükseköğretim kurumu kapsamında Rize Meslek Yüksekokulu açılmıştır.

Çayın ve yağmurun başkenti Rize ilinde 1950 yılında başlamış olan yükseköğretim serüveni, 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak Üniversitemizin ve ilimizin ilk Fakülteleri olan Rize İlahiyat Fakültesi ile Rize Su Ürünleri Fakültesinin, 1996 yılında Fındıklı Meslek Yüksekokulunun ve 1997 yılında da Eğitim Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesinin kurulmaları ile devam etmiştir. 2003 Yılında yine Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak Ardeşen Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

2006 yılına gelindiğinde her ilde bir üniversite kurulması vizyonu çerçevesinde Rize şehri kendi adını taşıyan üniversitesine kavuşmuştur. 17 Mart 2006 tarihinde 5467 sayılı kanunla kurulan Rize Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken kendisine devredilen İlahiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Rize Meslek Yüksekokulu, Fındıklı Meslek Yüksekokulu, Ardeşen Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinden oluşmaktaydı.

Rize Üniversitesinin ismi, Senatonun teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı üzerine 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

 “Bilgi ve Değer Üreten Üniversite” sloganıyla çıktığımız yolda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere hükûmetlerimizin, Yükseköğretim Kurulunun ve Üniversitemiz Geliştirme Vakfının destekleri ile gösterilen çaba ve gayretler sonuçlarını hızlı bir şekilde vermiştir. Deneyimli kadrosu, dinamik ve yetkin öğretim elemanlarıyla ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip, yöresiyle bütünleşmiş, yeniliklere açık çağdaş bir üniversite olarak hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 15 yıl gibi kısa bir zamanda hem eğitim-öğretim ve ar-ge altyapısı noktasında, hem öğretim elemanı kadrosunda, hem de akademik performans ve başarı açısından çok önemli gelişme kaydeden üniversitelerden biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Bugün itibariyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi; Rize merkez ile birlikte İyidere, Derepazarı, Güneysu, Çayeli, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde birimi bulunan bir üniversitedir. Kuruluşunun 15. yılında RTEÜ; 14 fakülte, 1 enstitü, 4 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokuluna; 517 tanesi öğretim üyesi olmak üzere 1217 öğretim elemanına; 796 idari personele, Türkiye’nin her ili ile birlikte 52 farklı ülkeden 18.685 öğrenciye sahip büyük ve güçlü bir aile haline gelmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Stratejik Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun birlikte yürütmüş oldukları Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında ilimizin ve bölgemizin en önemli ticari değeri olan “çay” konusunda ihtisaslaşmaya hak kazanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, bölgesinden başlayarak ülkesine değer katmaya devam etmektedir.

Aynı zamanda bugün sayısı 17’ye ulaşan araştırma ve uygulama merkezleri vasıtasıyla konusunda uzman öğretim elemanları tarafından pek çok konuda daha detaylı araştırmalar yapılmakta olup 530 yatak kapasiteli Eğitim Araştırma Hastanesi ile Diş Hekimliği Fakültesi vasıtasıyla da bölgeye önemli bir sağlık hizmeti sunulmaktadır.

 

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )