Page 8 - 15.yıl katalog-2021
P. 8

REKTÖRÜMÜZÜN        MESAJI            Zengin kültürü, yeşil ile mavinin her tonunun yer
        aldığı muhteşem doğasıyla ülkemizin Cennet köşelerinden
        birinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden tüm
        okuyucularımızı sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.
        Eğitim-öğretim hayatına 17 Mart 2006 tarihinde 4 fakülte,
        2 meslek yüksekokulu, 167 akademik personel ve 6.295
        öğrenci ile başlayan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,
        kuruluşunun 15. yılında 14 fakülte, 4 yüksekokul, 6 meslek
        yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile geleceğin
        Üniversitesi olma yolunda kararlılıkla yürümeye devam
        etmektedir. Geçen 15 yıl içerisinde Üniversitemiz, eğitim- ve başarı açılarından bütün paydaşlarımızın gurur duyacağı
        öğretim ve araştırma geliştirme alt yapısı, akademik kadro,  bir gelişim gösterdi ve örnek alınan bir Üniversite haline geldi.
        kurumsallaşma, akademik performans ve başarı açılarından  Şimdiki hedefimiz ise geldiğimiz noktayı ve gösterdiğimiz
        çok önemli mesafeler kat etmiş, beraber kurulduğu, hatta  başarıyı sürdürülebilir kılmak ve üzerine yeni başarılar
        kendisinden çok daha önce kurulmuş olan çok sayıda  ekleyerek geleceğe daha sağlam adımlarla yürümektir.
        üniversiteyi geride bırakarak önemli bir fark yaratmıştır.   Eğitim-öğretim altyapısını güçlendirdik…. Tercih
            Yeni hedeflerle geleceğe yürüyoruz… 2013 yılının  edilen nitelikli bir üniversitenin olmazsa olmazlarından
        Ağustos ayında başladığım Rektörlük görevim boyunca,  birisi nitelikli alt yapıya sahip olmaktır. “Kem âlât ile kemâlât
        “bilgi ve değer üreten Üniversite” sloganıyla çıktığımız yolda  olmaz” ilkesinden hareketle önce Üniversitemizin fiziki alt
        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini  yapısını nitelikli hale getirmeye çalıştık ve yeni sosyal yaşam
        taşıyan Üniversitemizi başta akademik ve idari personeli  alanları kazandırdık. Bu anlamda; Güneysu Fizik Tedavi ve
        olmak üzere tüm paydaşlarıyla bütünleşmiş, konumlandığı  Rehabilitasyon Yüksekokulu, Kongre ve Kültür Merkezi,
        şehre ve bölgeye katkı sunan, yurt içinde ve yurt dışında tercih  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ek Bina, İlahiyat Fakültesi,
        edilen nitelikli bir üniversite haline getirmek için çalıştık ve  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hukuk Fakültesi,
        çalışmaya da devam ediyoruz. Üniversitemiz geçen zaman  Ardeşen Turizm Fakültesi, Ali Hazar Karamehmetoğlu Camii,
        zarfında eğitim-öğretim ve araştırma geliştirme alt yapısı,  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Ek Bina, Ahmet Erdoğan
        akademik kadro ve kurumsallaşma ile akademik performans  Camii, Eğitim Fakültesi Ek Bina ve Diş Hekimliği Fakültesi gibi                                  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13