Page 6 - 15.yıl katalog-2021
P. 6

CUMHURBAŞKANIMIZIN MESAJI
            Değerli Genç Kardeşlerim,
                                    altını çizerek ifade etmek istiyorum. Dikkat edelim, bu artış
            Sizler çok daha yakından biliyorsunuz ki, bugün  da rekabetle ilgilidir. Bu rekabeti oluşturacak olanlar ise
        insanoğlu bundan 20 yıl öncesinin bilim ve teknoloji  üniversitelerdir.
        kalıplarıyla açıklamakta çok zorlanacağımız yeni bir çağa
        adım atmaktadır.                        Yüksek Öğrenim Yasası’nda yapılacak olan
                                    değişikliklerle üniversiteleri bilimin merkezine koyma gayreti
            Bugün artık bilgi, rahatlıkla depolanabilen, dünyanın  içindeyiz. Bugün Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi de sırtını
        bir ucundan diğerine kolayca aktarılabilen bir değer haline  Kaçkar’a dayamış, yüzünü Karadeniz’e ve dünyaya dönmüş
        gelmiştir. Günümüzün gençleri, dünün gençlerine göre  18 binin üzerinde öğrencisi ile dünyada iddia sahibi 1200
        çok daha fazla bilgi kaynağına, çok daha kısa zamanda  akademisyeni ile bu rekabetin içindedir… Fiziki imkanlar
        ulaşabiliyor.                      noktasında eksiklerinin süratle giderildiği bir Recep Tayyip
                                    Erdoğan Üniversitesi umarım ki ülkemize daha faydalı
            Artık bütün dünya da eğitimin çerçevesi okulların  hizmetler verebileceği gibi Rize’yi de cazibe noktası haline
        dışına taşmış, daha geniş açılı bakmayı gerektiren bir konu  getirecektir. Karamsarlıktan kaçınmanızı rica ediyorum.
        haline gelmiştir.                    Olmazları olur hale getirdik. Azimle, sabırla, sebatla daha
                                    fazlasını yapacağız. Bir kere bu ülkenin her ferdi gönülden
            Bu tabloya bakarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki,  şuna inanacak! 21. Yüzyıl bir Türkiye yüzyılı olacaktır.
        bizim bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, bilgi ile hayatı
        buluşturmak, bu buluşmanın imkanlarını oluşturmaktır.   Selam ve sevgilerimle.
        Ama bunun için, insanlığın ihtiyaçlarıyla, çağın gerçekleriyle
        ve hızıyla, geleceğin hedefleriyle uyumlu şekilde bilgi
        üretmek, kendimizi geliştirmek durumundayız. Bilgi üretimi
        konusunda son yıllarda önemli aşamalar kaydettiğimizi
                                                Recep Tayyip ERDOĞAN
                                               Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı                                  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11