Page 3 - 15.yıl katalog-2021
P. 3

İÇİNDEKİLER

        06   Cumhurbaşkanımızın Mesajı
        08   Rektörümüzün Mesajı

        12   RTEÜ’nün Kuruluş Öyküsü
        17   Geçmişten Günümüze RTEÜ
        25   AKADEMİK GELİŞİM

        26   Sayılarla RTEÜ
        28   Akademik Birimler

        32   Bölüm ve Programlar
        34   Öğrenci Sayıları
        36   Akademik ve İdari Personel

        39   AKADEMİK PERFORMANS VE BAŞARI
        40   Uluslararası Yayın

        42   Patent ve Faydalı Model
        44   TÜBİTAK Projeleri
        46   RTEÜ’nün Dünyadaki Yeri

        47   RTEÜ’nün Türkiye’deki Yeri
        50   Akademik Verimlilik ve Büyüklük
        51   Yetkinlik Analizi

        52   Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
        53   Tercih ve Yerleşme Oranı
        55   FİZİKİ GELİŞİM                           Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

        56   Kütüphane
        58   Fiziki Altyapı

        62   Yapılan Projeler
        71   Devam Eden Projeler                                 3
   1   2   3   4   5   6   7   8