Page 12 - 15.yıl katalog-2021
P. 12

RECEP TAYYİP                  giren 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı
                                   Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la Recep
                                   Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.
            ERDOĞAN                     çıktığımız yolda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
                                       “Bilgi ve Değer Üreten Üniversite” sloganıyla
                                   Tayyip ERDOĞAN olmak üzere hükûmetlerimizin,
            ÜNİVERSİTESİ                  Yükseköğretim Kurulunun ve Üniversitemiz Geliştirme
                                   Vakfının destekleri ile gösterilen çaba ve gayretler
                                   sonuçlarını hızlı bir şekilde vermiştir. Deneyimli kadrosu,
                                   dinamik ve yetkin öğretim elemanlarıyla ulusal ve
            Rize şehri, üniversite hayaline 2006 yılında  uluslararası saygınlığa sahip, yöresiyle bütünleşmiş,
        kavuşmuş olsa da, bu şehrin üniversite geçmişi 1950’li  yeniliklere açık çağdaş bir üniversite olarak hedeflerine
        yıllara dayanmaktadır. Çünkü Rize’de yükseköğretime  emin adımlarla ilerleyen Recep Tayyip Erdoğan
        yönelik ilk adım, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak  Üniversitesi, 15 yıl gibi kısa bir zamanda hem eğitim-
        1950 yılında kurulmuş olan iki yıllık Tekniker Okulunun  öğretim ve ar-ge altyapısı noktasında, hem öğretim
        açılmasıdır. Daha sonra 1975 yılında Rize Eğitim  elemanı kadrosunda, hem de akademik performans
        Enstitüsü ve 1976 yılında da yine Milli Eğitim Bakanlığına  ve başarı açısından çok önemli gelişme kaydeden
        bağlı olarak yaygın yükseköğretim kurumu kapsamında  üniversitelerden biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi
        Rize Meslek Yüksekokulu açılmıştır.          başarmıştır.
            Çayın ve yağmurun başkenti Rize ilinde 1950   Bugün itibariyle Recep Tayyip Erdoğan
        yılında başlamış olan yükseköğretim serüveni, 1992  Üniversitesi; Rize merkez ile birlikte İyidere, Derepazarı,
        yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak  Güneysu, Çayeli, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde
        Üniversitemizin ve ilimizin ilk Fakülteleri olan Rize İlahiyat  birimi bulunan bir üniversitedir. Kuruluşunun 15.
        Fakültesi ile Rize Su Ürünleri Fakültesinin, 1996 yılında  yılında RTEÜ; 14 fakülte, 1 enstitü, 4 yüksekokul ve 6
        Fındıklı Meslek Yüksekokulunun ve 1997 yılında da  meslek yüksekokuluna; 517 tanesi öğretim üyesi olmak
        Eğitim Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesinin kurulmaları  üzere 1217 öğretim elemanına; 796 idari personele,
        ile devam etmiştir. 2003 Yılında yine Karadeniz Teknik  Türkiye’nin her ili ile birlikte 52 farklı ülkeden 18645
        Üniversitesine bağlı olarak Ardeşen Meslek Yüksekokulu  öğrenciye sahip büyük ve güçlü bir aile haline gelmiştir.
        ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.    Cumhurbaşkanlığı Stratejik Bütçe Başkanlığı ile
            2006 yılına gelindiğinde her ilde bir üniversite  Yükseköğretim Kurulunun birlikte yürütmüş oldukları
        kurulması vizyonu çerçevesinde Rize şehri kendi adını  Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve
        taşıyan üniversitesine kavuşmuştur. 17 Mart 2006  İhtisaslaşma Projesi kapsamında ilimizin ve bölgemizin
        tarihinde 5467 sayılı kanunla kurulan Rize Üniversitesi,  en önemli ticari değeri olan “çay” konusunda
        Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken kendisine  ihtisaslaşmaya hak kazanan Recep Tayyip Erdoğan
        devredilen İlahiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Fen- Üniversitesi, bölgesinden başlayarak ülkesine değer
        Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu,  katmaya devam etmektedir.
        Rize Meslek Yüksekokulu, Fındıklı Meslek Yüksekokulu,    Aynı zamanda bugün sayısı 17’ye ulaşan
        Ardeşen Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek  araştırma ve uygulama merkezleri vasıtasıyla konusunda
        Yüksekokulu ile yeni kurulan Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler  uzman öğretim elemanları tarafından pek çok konuda
        Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri  daha detaylı araştırmalar yapılmakta olup 530 yatak
        Enstitülerinden oluşmaktaydı.             kapasiteli Eğitim Araştırma Hastanesi ile Diş Hekimliği
            Rize Üniversitesinin ismi, Senatonun teklifi ve  Fakültesi vasıtasıyla da bölgeye önemli bir sağlık hizmeti
        Bakanlar Kurulunun kararı üzerine 11 Nisan 2012 tarih  sunulmaktadır.
        ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe                                  12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17