Page 11 - 15.yıl katalog-2021
P. 11

ortaya konulan vizyona uyumlu olarak kaliteyi merkeze  STK’lara ve kuruluşundan bu güne ilmek ilmek dokuyarak
       alan anlayışla yükseköğretimde birçok yeniliğin hayata  oluşturdukları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin
       geçirilmesine öncülük eden ve bizleri her daim destekleyen  kurumsal kimliğinin her geçen gün daha iyiye ulaşmasını
       YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. Yekta Saraç’a ve YÖK  sağlayan, bu doğrultuda fedakârca çalışan ve elde edilen
       Üyelerimize; ilimizin milletvekillerine; her sıkıştığımızda  başarılarda asıl söz sahibi olan mesai arkadaşlarıma
       yanımızda olan ve Üniversitemizden maddi ve manevi  şahsım ve RTEÜ ailesi adına teşekkür ediyor, şükranlarımı
       desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Recep Tayyip  sunuyorum.
       Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Başkan ve üyelerine;   Sevgi, saygı ve muhabbetle…
       Üniversitemize destek veren kamu kurum ve kuruluşları ile

                                                  Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN
                                                         Rektör
                                 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16