RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...

Rektör Yardımcıları

Prof. Dr. Ali BİLGİN

REKTÖR YARDIMCISI

ali.bilgin@erdogan.edu.tr 0(464) 223 8102 - 1643

Prof. Dr. Ali BİLGİN


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali BİLGİN (Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu)

 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Kalite Koordinatörlüğü ve Stratejik Planlama ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Teknoloji Transfer Ofisi ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Proje Destek Ofisi ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Üniversite Sanayi İşbirliği, KOSGEB-TEKNOPARK ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Yayın Teşvikleriyle ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Yükseköğretim Kurulu Akademik Teşviklerle ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Akademik Metin Düzeltme ve Çeviri Ofisi ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Bitki ve Toprak Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Elektromanyetik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Merkezi Araştırma Laboratuarı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Rektör tarafından verilecek diğer görevler,

 

Prof. Dr. Adnan YILMAZ

REKTÖR YARDIMCISI

adnan.yilmaz@erdogan.edu.tr 0(464) 223 8104 - 1641

Prof. Dr. Adnan YILMAZ


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Yılmaz (Sağlıktan Sorumlu)

 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu gibi sağlıkla ilgili ön lisans ve lisans programları ile ilgili planlamalar,
 • Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Rektörlüğe Bağlı Bölümler ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Sağlık İl Müdürlüğü ve Eğitim Araştırma Hastahanesi Başhekimliği ile ilgili iş ve işlemler,
 • Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Rektör tarafından verilecek diğer görevler,

Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR

REKTÖR YARDIMCISI

ahmet.demir@erdogan.edu.tr 0(464) 223 81 03-1646

 

Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR


Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Ahmet İshak DEMİR (Eğitim ve Öğretimden Sorumlu)

 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Öğrenci Toplulukları ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Dış İlişkiler Birimi ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Blogna, Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Programları ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Üniversitelerarası İşbirliği Programı (ÜNİP) ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Uluslararası Öğrenci Ofisi ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Öğrenci temsilciliği/konseyi ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Üniversitemiz Geliştirme Vakfı öğrenci bursları/teşvikleri ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Üniversite Yayın Komisyonu ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Aile ve Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Karadeniz Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili işlem ve yazışmalar,
 • Rektör tarafından verilecek diğer görevler,