RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
Üniversitemizde AB Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı
22 Şubat 2019 Cuma - Görüntülenme: 4299

Üniversitemiz tarafından hazırlanan​ ve T.C. Dış İşleri Bakanlığı Avrupa​ ​Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından​ ​finanse edilen ​Charter​ ​of Common Refugee Strategies (CORES) isimli proje​nin açılış toplantısı 20.02.2019 tarihinde Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Avrupa düzeyinde göçmenlerin, sığınmacıların ve ​mültecilerin ​ihtiyaçlarına uygun öğrenme fırsatlarının geliştirilmesi, yetişkin eğitimi veren profesyonellerin beceri ve yetkinliklerinin arttırılması, ortak kuruluşların göçmenlik​,​ sığınmacılık ve ​mültecilik ​konu​larında kapasitelerinin arttırılması, paydaş kuruluşların farkındalıklarının arttırılması, vatandaşlık hakları, sosyal kabul-uyumun arttırılması ve sosyal hayatın zenginleştirilmesi gibi temel katkıların sunulması amacıyla hazırlanan projenin sonunda Avrupa düzeyinde ortak bir​ mülteci bildirgesi hazırlanarak Online öğrenme portalı oluşturulması hedeflenmektedir.

Açılış toplantısına proje ortaklarından Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUGO), KU TU (Bulgaristan), AKETH (Yunanistan), REINTEGRA (Çekya), IFES (İspanya) kuruluşları, Rize İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelleri ​ve öğrenciler ​katıldı. 

Açılış toplantısında Rize İl Göç İdaresi Müd​i​resi Mürüvvet Serap AYDIN bir konuşma gerçekleştirdi. ​AYDIN konuşmasında Türkiye'nin göç politikaları ve uygulamaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca Rize'de bulunan göçmenler ve sığınmacılara yönelik sunulan hizmetlerden bahsetti. ​

Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUGO) Müdiresi Prof. Dr. Sema BUZ, 2019 yılının Türkiye’de sosyal uyum yılı olarak ilan edildiğine dikkat çekerek bu projenin hem ülkemiz hem de Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeler açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca göç alanının özellikle sosyal hizmet bölümü öğrencilerine yeni kariyer fırsatları sunacağından ve öğrencilerin de kendilerini bu alanda yetiştirmesi gerektiğinden bahsetti.

Son olarak Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali BİLGİN Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye’ye yönelik devam eden göç hareketlerinin Arap Baharı sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle hızla arttığından bahsetti. Türkiye’nin bu süreçte özellikle Suriyeli sığınmacılara yönelik büyük bir misafirperverlik örneği göstererek 35 milyar dolardan fazla insani yardımda bulunduğuna dikkat çekti. Konuşmasında sığınmacılara ve mültecilere yönelik yapılan projelerin önemine dikkat çeken Prof. Dr. BİLGİN, asıl önemli olanın sığınmacılara ve mültecilere yönelik projeler geliştirmekten ziyade bu kişilerin göç etmesine yol açan etkenlerin ortadan kaldırılması olduğunu ifade etti.

 

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )