RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...
2018 Yılı Uluslararası Öğrenci 2. Yedek Listeden Yerleşen Adayların Kesin Kayıt İşlemleri
13 Eylül 2018 Perşembe

T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ 2. YEDEK LİSTEDEN YERLEŞEN ADAYLARIN

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

Üniversitemize yerleşen Uluslararası Öğrenciler kayıt merkezine aşağıda belirtilen evraklarla adayın bizzat kendisi gelerek ( şahsen başvuru)  kesin kayıt yaptırabileceklerdir.  

Kesin kayıt tarihleri:  24 – 25 Eylül 2018

Kayıt hakkı kazananlar için tıklayınız.

2018-2019 Öğretim Yılı Katkı Payları/Öğrenim Ücretleri için tıklayınız.

Kayıt yeri adresi: 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Fener Mahallesi Zihni Derin Yerleşkesi- RİZE

 

KAYIT EVRAKLARI

1

Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi.

2

Lise not durum belgesinin (Transkript) aslı ve ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi,

3

Lise Denklik Belgesinin aslı (Aday Türkiye’de ise; Milli Eğitim Bakanlığı veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak, aday Türkiye dışında ise; bulunduğu ülkedeki Türk Dış Temsilciliklerinden alınacak)

(Denklik Belgesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat ettiği halde 2018 yılı kayıt tarihleri arasında diploma denkliği hazırlanamamış aday öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden verilen evrak kayıt kayıt fişi ile kayıtlarının alınması)

4

Başvuruda kullanılan sınav sonuç belgesinin aslı ile belge Türkçe değil ise noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi.

 (Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları tarafından yapılan YÖS sınavı ile yapılan başvurularda sonuç belgelerinde doğrulama kodu olması halinde belgenin çıktısı, doğrulama kodu yoksa sınavı yapan kurumca onaylanmış şekli.)

5

Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

6

İkametgâh belgesi

(Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi şarttır).

7

T.C. uyruklu adayların Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

8

1 Adet fotoğraf

9

Öğrenci Katkı Payının ödendiğini gösteren banka dekontu

10

Mavi kartlı adaylar için mavi kart kimlik fotokopisi ve İkametgâh Belgesi.

11

Doğum ile yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adaylar için İkametgâh Belgesi.

 

Doğum ile yabancı uyruklu olup, daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları ‘ Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’ belgesi.

12

Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin  noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

13

Varsa, Adayın Türkçe Yeterlik Belgesinin ilgili kurum (Üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Yunus Emre Enstitüsü), noter ya da yurtdışından alındıysa Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

14

Adayların ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye ve geçimlerini sağlamaya yetecek maddi geçim güvencesine sahip olduklarını gösteren imzalı geçim güvencesi beyan formu için tıklayınız.

15

Sağlık Kurulu Raporu

Tıp Fakültesi /Tıp (Tam Teşekküllü Hastaneden)

Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği (Tam Teşekküllü Hastaneden)

Sağlık Yüksek Okulu /Hemşirelik (Tam Teşekküllü Hastaneden)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk Ve Acil Yardım (Devlet veya üniversite hastanelerinden)

Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği  (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden “Gemi Adamı Sağlık Yoklama Belgesi”)

 

KAYIT İŞLEMLERİ İLGİLİ AÇIKLAMA;                                              

Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan, tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.

AÇIKLAMALAR/DESCRIPTIONS

1-Turgut Kıran Denizcilik Fakültesine başvuran adayların Bknz.294 te belirtilen boy, kilo, yaş, sağlık koşullarını sağlamaları ve  http://denizcilik.erdogan.edu.tr/  sitesinde duyurulacak tarihlerde gerçekleştirilecek olan mülakat-beden yeterliliği testlerinden başarılı olmaları gerekmektedir. / 1-The applicant to the Turgut Kıran Faculty of Maritime are required to meet the requirement of lenght, weight, age and health identified in see 294. And they are required to succeed in interview and physical tests that will be announced on http://denizcilik.erdogan.edu.tr/.

2- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına başvuran adayların Bknz.233 belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir. /2-Candidates who have applied to the vocational school of health services, Program of First and Emergency Aid are required to fulfill the requirements identified in see. 233. 

Bakınızlar için tıklayınız.

KABUL MEKTUBU

Kabul mektubu başvuru esansında belirtilen e-posta adreslerine gönderilecektir.  Herhangi bir aksaklık olması durumunda kabul mektubu talebinde bulunulacak e-posta adresi :  oidb@erdogan.edu.tr

İKAMET İZİN İŞLEMLERİ

1-

Üniversite tarafından öğrenci kaydı yapılır.

2-

Öğrenci kaydı yapıldıktan sonra ikamet izni başvurusu için e-ikamet (E-İKAMET) sistemine yönlendirilir.

3-

Öğrenci e-ikamet sisteminden başvuru yapar.

4-

Öğrenci gerekli belgelerini toplar.

 

      Belgeler

 

1-

İkamet başvuru formu

 

2-

Pasaport ya da pasaport yerine geçen belgesinin fotokopisi

 

3-

Sağlık sigortası

 

4-

Dört adet fotoğraf

 

5-

Öğrenci belgesi

 

6-

İkamet izni kart bedeli makbuzu

 

7-

Adres beyanı

 

8-

Gelir beyanı

 

9-

Yabancının 18 yaşından küçük olması halinde

 

 

a) Muvafakatname

 

 

b) Doğum belgesi

5-

İl göç  idaresi  müdürlüğü belgeleri teslim alir ve değerlendirmeye başlar.

6-

Olumlu  değerlendirilenler için Göç İdaresi  Genel Müdürlüğü  tarafından ikamet izni belgesi basılarak

Üniversiteye gönderilir.

7-

Üniversite tarafindan ikamet izin belgesi öğrenciye  imza karşılığı teslim edilir.

 

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız :  https://e-ikamet.goc.gov.tr/

SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Genel Sağlık Sigortası (SGK) kaydı yaptıracak öğrencilerimiz, SGK başvurularını, üniversitemize kayıt oldukları tarihi takiben 5510 sayılı Sosyal Sigortalar kanunun Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler İlk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. hükmüne göre ilk üç ay içerisinde yapmak zorundadırlar. Aksi takdirde bir daha hiçbir şekilde SGK başvurusunda bulunamazlar.

Genel Sağlık sigortalısı olma talebinde bulunan  Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık sigortası tescillerinin yapılması gerekmektedir. Geçerli  Sağlık sigortası yaptırmayan öğrencilerin ikamet izinlerinde sorun yaşamamaları için özel sağlık poliçesi yaptırması gerektiğinden genel sağlık sigortası yaptırmaları tavsiye edilir.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )