Page 14 - 15.yıl katalog-2021
P. 14

ÜNİVERSİTEMİZ KURULUŞ

            KANUNU RESMİ GAZETE’DE            2006                    KANUN

                    YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU, YÜKSEKÖĞRETİM
                     KANUNU, KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU, TELSİZ
                        KANUNU İLE 78 VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE
                          KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
                                HAKKINDA KANUN
               Kanun No. 5467                                                           Kabul Tarihi : 1.3.2006
                       EK MADDE 61 – Rize’de Rize Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversi-
                  Rize Üniversitesi
                       a) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluş-
                te;
                turulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlâhiyat Fakültesi, Su Ürünle-
                ri Fakültesi ile yeni kurulan Tıp Fakültesinden,
                       b) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluş-
                turulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
                       c) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluş-
                 turulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Ardeşen Meslek Yüksekokulu ile Fındıklı Meslek

                       d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile
                 Yüksekokulundan,
                 Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
                       oluşur.

                                  14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19