RTE

No content

Rector

Born in Dorukkiriş Village of Şalpazarı, Trabzon in 1972, Karaman completed his primary school education in Dorukkiriş Village. Karaman completed his secondary and high school education in Vakfıkebir İmam Hatip High School (1989). He got his undergraduate degree from Department of Theology in Ataturk University in 1994. He received his master degree with the thesis titled as “Moral Thoughts of Nurettin Topçu” from Department of Philosophy and Religious Sciences, Institute of Social Sciences, Ataturk University (1994-1996). His doctoral dissertation is titled as Philosophy of Ethics of Muhammet b. Zekeriya er-Razi, which he completed on 7th January, 2002.

He was appointed as an Assistant Professor in 2004, and Associate Professor in 2013, then has become Full Professor in 2013. Worked as Vice Dean to Faculty of Theology, Advisor to the Rector, Member of Senate and Head of the Department of Islamic Philosophy of Recep Tayyip Erdogan University, Karaman speaks Arabic, French and English. Prof. Dr. Karaman has published many books and articles. In addition, he has many conference proceedings presented in national and international symposiums. He is married with four children.
 

I. Books

 • Nurettin Topçu’da Ahlâk Felsefesi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2000.
 • Ebû Bekir er-Râzî’nin Ahlâk Felsefesi, İz Yayıncılık, İstanbul 2004.
 • İbn Meymûn’da Tanrı - Âlem İlişkisi , Karadeniz, Rize 2007.
 • Nurettin Topçu’nun Düşünce Dünyası, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize 2013.
 • İslam Felsefesi Tarihi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize 2015.

II. Translation Books

 • Ebu Bekir er-Razi, Ruh Sağlığı, Çeviri ve İnceleme. Hüseyin Karaman, İz Yayıncılık, İstanbul 2004.

III. Chapters In Books

 • “Nurettin Topçu”, Elli Müslüman Düşünür, ed. Mustafa Tekin, Pınar Yayınları, İstanbul 2016, ss. 441-450.
 • “İslam Materyalistleri”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, İnsan Yayınları, İstanbul 2015, V, 1011-1032.
 • “Nurettin Topçu”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, İnsan Yayınları, İstanbul 2015, X, 227-262.
 • “Yahudi Felsefesi”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, İnsan Yayınları, İstanbul 2015, VII, 479-498.
 • “İslam Ahlak Filozofları”, İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, ed. Müfit Selim Saruhan, Grafiker Yayınları, Ankara 2013, ss.. 171-196
 • “İslam Ahlakının Kaynakları”, İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, ed. Müfit Selim Saruhan, Grafiker Yayınları, Ankara 2013, ss.. 39-56
 • “İslam’ın Ahlakında Temel Erdemler”, İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, ed. Müfit Selim Saruhan, Grafiker Yayınları, Ankara 2013, ss.. 197-216
 • “İlhadın Gölgesinde Bir Filozof: Ebû Bekir er-Râzî”, İslam Felsefesi Tarihi, İsam Yayınları, İstanbul 2013, ss. 119-143.
 • “İslam Ahlakının Kaynakları”, İslam Ahlakı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2013.
 • “İslam Felsefesinin Özgünlüğü”, İslam Felsefesi Tarihi, ed. Bayramali Çetinkaya, Grafiker Yayınları, Ankara 2012, c. II, s. 233-252.
 • “Dehriyyûn ve Tâbiiyyun Ekolleri”, İslam Felsefesi Tarihi, ed. Bayramali Çetinkaya, Grafiker Yayınları, Ankara 2012, c. I, ss. 55-74.
 • “İslam Düşüncesinde Yahudi Felsefesi”, İslam Felsefesi Tarihi, ed. Bayramali Çetinkaya, Grafiker Yayınları, Ankara 2012, c. II, ss. 187-204.
 • “İslam Düşüncesinin Temel Problemleri”, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, İslam Düşüncesi Tarihi, Erzurum 2012.
 • Plâtoncu Ahlak Anlayışının İslam Dünyasına Etkisi: Ebu Bekir er-Razi Örneği", Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlak (içinde), ed. Recep Kaymakcan ve Mevlüt Uyanık, dem yayınları, İstanbul 2007, s. 95-118.
Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )