RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...

Rektörümüz Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

14 Aralık 2018 Cuma - Görüntülenme: 1699

Yükseköğretim Kurulu tarafından yükseköğretim tarihinde ilk kez kurgulanan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında, Üniversitemizin “çay” alanında ihtisaslaşacak üniversite olarak belirlenmesi dolayısıyla Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ali BİLGİN, Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR, Prof. Dr. Adnan YILMAZ, Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan ER, projeye katkısı olan Üniversitemiz Dekan ve akademisyenleri katıldı.

Toplantıda, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN bir sunum gerçekleştirdi.

Yükseköğretim Kurumunun 2015 yılında başta Kalkınma Bakanlığı olmak üzere diğer ilgili bakanlık ve kurumlar ile işbirliği içerisinde Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi başlattığını ve projenin 2006 yılından sonra kurulmuş olan üniversiteleri kapsadığını belirten Rektörümüz, “Bu projenin amacı özellikle 2006 yılından sonra kurulmuş olan üniversitelerin içinde bulundukları bölgenin özelliklerine göre belli alanlarda ihtisaslaşmaya ve misyon farklılaşmasına giderek içinde bulundukları iller ile bölgenin kalkınmasına katkı sunmalarını sağlamaktır.  İçinde yaşadığımız dünyada artık üniversitelerin birbirlerinin tekrarı ve kopyası olması istenmemektedir. Misyon Farklılaşması projesi kapsamında ilk müracaatlar 2016 yılında, ikinci müracaatlar ise Mart 2018’de yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak biz de, en başından beri üniversitelerin kendi kabuğuna çekilmemesi, bilgiyi toplumla paylaşması, toplumun sorunlarına çözümler üretmesi, içinde bulunduğu çevrenin önünü açması ve kalkınmasına katkı sunması gerektiğini düşünmekteyiz. Bunun için de hem öğretim elemanlarımızı bu alanlarda araştırma yapmaya teşvik etmek için bölgenin çay, kivi, deniz ürünleri gibi ürünleri ile tarihini, kültürünü, bitki örtüsünü araştırmayı Üniversitemiz bünyesinde öncelikli araştırma alanları olarak belirledik hem de YÖK’ün başlatmış olduğu Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma projesine ‘Çay’ alanında müracaat ettik.” dedi.

Rektörümüz, bu projeye çay alanında müracaat edilmesinin birkaç sebebini sıraladı: “Ülkemizde sudan sonra en fazla tüketilen içecek olması, dünyada üretici konumunda 5. sırada, tüketici konumunda 1. sırada yer almamız, kişi başı tüketimin üç buçuk kilo olması, ülkemizde çay ekim alanlarının % 65’inin Rize’de, %100’ünün Doğu Karadeniz Bölgesinde olması, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünün Rize’de olması, bölgede, ÇAYKUR (13.000) ve özel sektörde (9.000) toplam 22 bin çalışanın bulunması, ÇAYKUR (46) ve özel sektörde (146) toplam 192 çay fabrikasının olması, çay fabrikalarının 154 tanesinin Rize’de olması, bölgenin yıllık yaş çay üretiminin 1 milyon 300 bin ton, kuru çay üretiminin ise 250 bin ton olması, çayın ülke ekonomisine katkısının yaklaşık olarak 5 milyar olması, yaş çay üretiminin % 80’inin Rize’de olması, 212.692 aileye geçim kaynağı sağlaması, çay tarımının modernize edilememiş olması, bu alanda sektör üretimden satışa, çeşitliliğe ve pazarlamaya kadar birçok alanda dünya ile rekabet edecek durumda olunmaması, çayın bölgemiz ve ülkemiz için bu kadar önemli ve stratejik ürün olmasına ve çayın ülkemizde 80 yıllık bir geçmişinin bulunmasına rağmen, maalesef sürecin hala geleneksel usullerle devam ettirilmesi. İşte bütün bu nedenlerden dolayı çayın başkenti Rize’de bulunan bir üniversite olarak biz bu projeye bölgenin en önemli ticari ürünü ve geçim kaynağı olan Çay alanında müracaat ettik.”

2018 yılında 32 farklı üniversitenin “Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi”ne müracaat ettiğini ifade eden Rektörümüz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Kalkınma, Maliye ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmeyi yaparak Üniversitemizin de aralarında bulunduğu 5 üniversiteyi belirlediğini söyledi.

Proje kapsamında yapılacak olan çalışmalardan da bahseden Rektörümüz, “Sektörün temsilcileri ve diğer tüm paydaşlar ile bir araya gelerek arama konferansı veya konferansları ile bilgi paylaşımı toplantıları yapacağız. Bu vesileyle bilinen mevcut sorunların yanında, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeni sorunları da tespit ederek çözüm yollarını oluşturacağız. Yapılması gerekenleri ve projelerimizi kısa, orta ve uzun vade olarak kategorize edeceğiz. Proje kapsamında amacımız, mevcut sorunları çözmenin yanında, bölgede katma değer üretecek yeni politikalar ve yaklaşımlar ortaya koyarak uygulamalarını sağlamaktır. Üzerine kar yağan tek çay olan ‘Türk Çayını’ dünya ile rekabet edebilen bir hale getirerek marka değerini yükseltmek ve sağlıklı bir şekilde geçek nesillere taşımak istiyoruz.” dedi.

Rektörümüz konuşmasının sonunda, projeye başından beri büyük destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta SARAÇ ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın Naci AĞBAL’a, Üniversitemizin bu projeyi kazanmasında büyük emekleri olan başta Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali BİLGİN olmak üzere çalışma ekibine, toplantıya katılan basın mensuplarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )