RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...

Türkiye’de Hukuk Eğitimi

26 Kasım 2018 Pazartesi - Görüntülenme: 1073

Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen “Türkiye’de Hukuk Eğitimi” konulu konferans, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU katıldı.

Konferans öncesi, Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN’ı makamında ziyaret etti ve bir süre sohbet ettiler.

Ziyaretin ardından KÖSEOĞLU konferans salonunda, Türkiye’de Hukuk Eğitimi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Konuşmasına, iyi bir hukukçunun nasıl yetişmesi gerektiğini anlatarak başlayan KÖSEOĞLU, “İyi hukukçu demek adalet demek, adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Bir yakınınız hâkim karşısına çıktığında nasıl yargılanmasını istiyorsanız, ona göre hukukçular yetiştirmeniz lazım.” dedi.

KÖSEOĞLU, bir hukukçuda olması gereken özellikleri şöyle açıkladı: “Adaleti titizlikle ayakta tutan, hukukun üstünlüğüne inanmış ve hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesi için çaba sarf edebilen, hislerine kapılıp en yakınının aleyhine bile olsa adaletten sapmayan, bulunduğu her ortamda doğru bildiklerini savunma erdem, cesaret ve hukuk bilgisine sahip bireyler olarak yetişmek temel hedef olmalıdır.”

Hukuk öğretiminin sadece öğrencileri değil bütün toplumu ilgilendiren bir konu olduğunu ifade eden KÖSEOĞLU, “Toplum düzeninin sağlanması ve adaletin hâkim kılınması, adalet kavramını ön planda tutan hukuk öğretimiyle gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla bu konu, fakülte sayısı ve görece kontenjanların çokluğuna indirgenemeyecek ölçüde çok boyutludur.” diye konuştu.

KÖSEOĞLU, hukuk fakültelerinde verilen eğitimin yetersizliğini şöyle sıraladı: “Sınıfların kalabalık olması ve derslere aktif katılımın sağlanamaması, seçimlik derslerin ve bu konudaki standartların yetersizliği, klasik ders anlatma metodunun sakıncaları, öğrencilerin entelektüel seviyesini yükseltecek faaliyetlerin yürütülmemesi, öğrencilere uygulamaya yönelik bilgilerin verilmemesi ve teori ile uygulamanın birbirinden kopuk olması, hukuk fakültelerinde yabancı dil eğitiminin yetersiz oluşu, öğretim üyesi sayısının yetersizliği”

KÖSEOĞLU, “Etik değerleri koruyamayan bir hukukçu kendini koruyamaz, kendini koruyamayan hukukçunun adaleti koruması mümkün değildir. Adalet korunamayınca toplum düzeni de korunamaz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Soru cevap bölümü ile sona eren programda Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN tarafından günün anısına Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU’na Üniversitemiz şilti takdim edildi.

Programa, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal SEKÜCÜ, Adalet Komisyonu Başkanı Özkan TAVUZ, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, akademik ve idari personelimiz ile öğrenciler katıldı.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )